(GRAISEA 2.0) – KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT, VẬN HÀNH NHÀ MÁY

Ngày 2/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh và sự hổ trợ từ các chuyên gia tư vấn, tiến hành khảo sát quy trình sản xuất, vận hành nhà máy của 2 công ty Hoàng Minh Nhật, Trung Thạnh. Mục đích của chuyến khảo sát là tìm hiểu các vấn đề mà giám đốc và cấp quản lý đang gặp phải trong quá trình vận hành nhà máy từ đó đưa ra các tư vấn, giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề hạn chế trong nhà máy, quy trình vận hành.

 

Tham dự gồm có:

  • Đại diện VCCI – TPHCM

  • Chuyên gia tư vấn

  • Đại diện Oxfam Viet Nam

  • Cán bộ chương trình Graisea 2.0 (RECERD)

  • Đại diện công ty Hoàng Minh Nhật, Trung Thạnh

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

Thảo luận các vấn đề liên quan với đại diện công ty Hoàng Minh Nhật

Làm việc với đại diện của công ty Trung Thạnh

Nhóm chuyên gia Tư vấn xem xét các vấn đề trong nhà máy

 

Phân loại tin: