(GRAISEA 2.0) – KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC HƠP TÁC XÃ MỚI TRONG VÙNG DỰ ÁN GRAISEA 2.0

Ngày 6/12/2019, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn tiến hành khảo sát, đánh giá các tổ nhóm mới ở địa bàn Ngã Năm và Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự buổi khảo sát gồm có:

  • Đại diện VCCI – TPHCM

  • Đại diện công ty Trung Thạnh

  • Ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD)

  • Các thành viên trong HTX Long Thành

  • Cán bộ Phòng Kinh Tế Thị Xã Ngã Năm

Các nội dung khảo sát bao gồm: các năng lực quản lí của ban quản trị, năng lực liên kết, năng lực sản xuất,... các thuận lợi khó khăn đang tồn tại, định hướng phát triển tổ nhóm và các đề xuất hổ trợ đối với dự án.

Kết thúc buổi lam việc, ban quản lí dự án đã xác định các vấn đề đang tồn tại và định hướng phương án can thiệp đối với tổ nhóm.

Ngoài ra trong cùng ngày, ban quản lí dự án tham quan mô hình 3 cây 1 con tại Thị Xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

TS Phạm Thị Bé Tư và TS Nguyễn Công Thành tại buổi khảo sát

Phân loại tin: