(GRAISEA 2.0) – HỘI THẢO TỔNG KẾT VỤ MÙA, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT Ở THT ẤP 15

Thời gian: 22/12/2020
 
Vụ Thu Đông, THT ấp 15 (Vĩnh Lợi Thạnh Trị, Sóc Trăng) liên kết với công ty Đại Dương Xanh tiêu thụ lúa canh tác theo qui trình canh tác kiểm soát dư lượng, ngày 22/12/2020 RECERD và THT ấp 15 tổ chức hội thảo tổng kết vụ để cùng nhìn lại những vấn đề trong sản xuất , liên kết cũng như các hoạt động của THT. Các ý kiến đóng góp của các thành viên chủ yếu xoay quanh kế hoạch gieo sạ của THT, cụ thể là trong vụ tiếp theo cần xây dựng và tuân thủ kế hoạch xuống giống của THT giúp cho việc thu mua cuối vụ diễn ra dễ dàng hơn.
Tham dự hội thảo có:
  • Trạm Trồng trọt và Bảo Vệ Thực Vật huyện Thạnh Trị
  • Ủy Ban Mật Trận Tổ Quốc Việt Nam xã Vĩnh Lợi
  • BQL Dự án Graisea 2.0 (RECERD)
  • Công ty Hatech
  • Công Ty Hồng Tân Food
  • Công ty Đại Dương Xanh
  • Công ty Trương Việt
  • Các thành viên THT ấp 15
 
 
Cũng trong hội thảo, công ty Hatech tiến hành ký bản hợp đồng liên kết với THT để tiêu thụ  Bí Non canh tác sử dụng cá sản phẩm vi sinh, hữu cơ, tiền đề phát triển mô hình luân canh đẩu tiên của THT.