(GRAISEA 2.0) – HỘI THẢO “NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VÊ SẢN XUẤT LÚA GẠO BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG ĐẦU TƯ KINH DOANH LÚA GẠO TẠI TÂN HIỆP KIÊN GIANG

Ngày 19/11/2019, trong khuôn khổ dự án Graisea 2.0, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) kết hợp với Phòng Nông Nghiệp huyện Tân Hiệp tổ chức hội thảo “Nhận thức của cộng đồng vê sản xuất lúa gạo bền vững và trách nhiệm xã hội trong đầu tư kinh doanh lúa gạo tại Tân Hiệp Kiên Giang”

Tham dự hội thảo gồm có:

  • Ban quản trị các tổ nhóm trong địa bàn huyện Tân Hiệp

  • Ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD)

  • Đại diện Phòng Nông Nghiệp huyện Tân Hiệp

  • Đại diện UBND các xã địa bàn Tân Hiệp

  • Đại diện Hội Phụ Nữ

Đây là cơ hội để người nông dân tiếp cận với các doanh nghiệp tiêu thụ, các chính sách của nhà nước đối với ngành nông nghiệp đặc biệt tập trung vào thảo luận các vấn đề liên quan đến sản xuất bền vững, trách nhiệm xã hội trong đầu tư nông nghiệp tại địa phương.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

Đại diện Công ty Lương Thực Thực Phẩm Đại An – Ths Võ Thị Ngọc

Trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Tân Hiệp – Chị Phan Kim Loan

Giám đốc HTX Kênh 5A, Tân Hiệp Kiên Giang

Phân loại tin: