(GRAISEA 2.0) – HỔ TRỢ HOÀN THIỆN XÂY DỰNG NHÃN HIỆU/CÁC TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT CHO MÔ HÌNH SINH KẾ Ở HTX THUẬN PHÁT

Thời gian: 07/08/2020
 
Dự án Graisea 2.0 đã hổ trợ HTX Thuận Phát hình thành và phát triển mô hình tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu sẳn có tại địa phương (chả cá rô phi, mắm tép, tôm khô...) thông qua các hổ trợ như:
  • Xây dựng ý tưởng
  • Tham quan mô hình, xây dựng kế hoạch thực hiện ý tưởng
  • Hổ trợ máy móc thiết bị sản xuất
  • Hổ trợ xây dựng bao bì, nhãn mác
  • Xây dựng các chứng nhận hữu cơ cơ sở cho các sản phẩm
Ngày 7/8/2020 RECERD cùng với viện AOI (Viện Nghiên Cứu Hữu Cơ Á Châu) tiến hành hổ trợ hoàn thiện các quy trình kỹ thuật trước khi đánh giá chứng nhận hữu cơ cơ sở cho các sản phẩm của HTX Thuận Phát. Các chuyên gia từ viện AOI, tư vấn về qui trình chế biến, các hạn chế thiếu xót của HTX từ đó khắc phục để đẩy nhanh quá trình đạt được các chứng nhận.