(GRAISEA 2.0) – HỔ TRỢ CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG, QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

Trong chuỗi sự kiện kết hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh An Giang, Dự án Graisea 2.0 (RECERD) đã cùng đồng hành trong các hoạt động như tổ chức các buổi huấn luyện/tập huấn về bình đẳng giới/vai trò của giới trong gia đình và xã hội, tổ chức hội thi về các sáng kiến/ý tưởng của chị em phụ nữ khu vực tỉnh An Giang...Tiếp nối sự thành công trong các hoạt động trên, RECERD tiếp tục đồng hành hổ trợ cho các mô hình sinh kế tiềm năng của chị em phụ nữ tham gia vào triển lãm “ Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021” .
Ngày hội được tổ chức tại TP Châu Đốc tỉnh An Giang vào các ngày 22 – 25/4/2021. Tham gia ngày hội là cơ hội các mô hình/sáng kiến tiếp cận thị trường, tiến hành các hoạt động quảng bá sản phẩm.