(GRAISEA 2.0) – HỔ TRỢ CÁ GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THẢ CÁ LÓC GIỐNG CHO NHÓM PHỤ NỮ Ở THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG

Thời gian: 11/08/2020
 
Trong khuôn khổ dự án Graisea 2.0, hổ trợ phát triển mô hình sinh kế “Nuôi cá Lóc trong Vèo” đang được thực hiện tại xã Vĩnh Lợi, Thạnh Trị, Sóc Trăng. Trong qui trình nuôi, giai đoạn nhận cá giống và thả nuôi là hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, sự sinh trưởng và phát triển của cá sau này. Chương trình Graisea 2.0 ngoài các hổ trợ về con giống, còn có các hổ trợ liên quan đến kỹ thuật cho người nuôi.
 
 
Ngày 11/08/2020, các chị em phụ nữ trong tổ phụ nữ nhận cá Lóc giống và nhận được sự tư vấn về kỹ thuật trước khi thả cá trong vèo.