(GRAISEA 2.0) – ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ CHO CÁC TỔ NHÓM MỚI TRONG CÁC VÙNG DỰ ÁN GRAISEA 2.0

Ngày 23, 24/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã cho các tổ nhóm mới trong các vùng dự án GRAISEA 2.0” 

Tham dự gồm có ban quản trị của các tổ nhóm trong địa bàn 3 tỉnh: Kiên Giang, An Giang và Sóc Trăng. Trong 2 ngày, khóa đào tạo tập trung vào các chủ đề: quản lí tài chính, mối quan hệ và vai trò của tấc cả các thành viên trong tổ nhóm, khả năng xây dựng, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các văn bản pháp luật liên quan đến HTX, THT.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

 

Phân loại tin: