(GRAISEA 2.0) – ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC KỸ THUẬT ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT BỀN VỮNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP LÚA GẠO TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG

Ngày 10,11,16,17/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa ”Đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững cho cán bộ quản lý vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp lúa gạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long”.

Tham dự khóa đào tạo gồm có:

  • Đại diện VCCI – TPHCM

  • Các chuyên gia hổ trợ

  • Cán bộ chương trình Graisea 2.0 (RECERD)

  • Đại diện các doanh nghiêp tiêu thụ lúa gạo

Nội dung của kháo đào tạo tập trung vào việc trang bị cho các cán bộ quản lí vùng nguyên liệu các kiến thức trong việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững như: SRP, Ỏrganic, GAP trong điều kiện áp dụng thực tiễn. Các yêu cầu cần thiết để thực hành áp dụng, các nguy cơ, rủi ro trong quá trình ứng dụng.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

 

 

 

 

Các thành viên được trao giấy chứng nhận tham gia tham gia khóa đào tạo

 

Phân loại tin: