(GRAISEA 2.0) – ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP LÚA GẠO TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 3- 4/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt ” Đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp lúa gạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long”

Tham dự gồm có:

  • Đại diện VCCI – TPHCM

  • Các chuyên gia hổ trợ

  • Cán bộ chương trình Graisea 2.0 (RECERD)

  • Đại diện công ty các công ty tham gia chương trình Graisea 2.0

Nội dung của kháo đào tạo chủ yếu xoay quanh việc nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ thu mua – nhà máy sản xuất gạo, bao gồm: kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề và hỏi và đáp thông qua các hình ảnh trực quan từ các cuộc thảo luận, các thành viên tham gia tự nhận thức được thực trạng của mỗi cá nhân và có những điều chỉnh thức hợp.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

Bà Pham Thị Bé Tư – Điều phối dự án Graisea 2.0 (RECERD)

 

Phân loại tin: