(GRAISEA 2.0) – CHUYẾN THAM QUAN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM VẤN ĐỀ SẢN XUẤT – LIÊN KẾT, QUẢN TRỊ NHÓM

Thời gian: 05/11/2020
 
RECERD kết hợp với các tổ chức ICAFIS và WWF Việt Nam, tổ chức chuyến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất – liên kết ở HTX Thạnh An (tổ nhóm tham gia chương trình Graisea 2.0 – chuỗi lúa gạo). Mục đích của chuyến làm việc nhằm chia sẻ các câu chuyện giữa các nhóm sản xuất tương đồng về hệ thống canh tác (lúa – tôm) giữa các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Đây là dịp để các nhóm có thể trao đổi về kỹ thuật canh tác, các vấn đề liên quan đến liên kết tiêu thụ, cách thức quản lý nhóm.
HTX Thạnh An tham gia chương trình Graisea 2.0 từ năm 2018, hiện tại HTX đang sản xuất lúa hữu cơ, liên kết với công ty Đại Dương Xanh, diện tích hằng năm không ngừng được mở rộng.
Có sự tham gia của:
  • Trung Tâm Khuyến Nông Cà Mau
  • Trạm Khuyến Nông An Minh
  • UBND xã Đông Thạnh
  • Các tổ nhóm vùng Bạc Liêu, Cà Mau
  • HTX Thạnh An (An Minh, Kiên Giang)