(GRAISEA 2.0) – TỔ CHỨC CHUYẾN THAM QUAN NHÀ MÁY CÔNG TY HỒNG TÂN FOOD

Để gia tăng cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin từ thị trường/đối tác liên kết cho các nhóm sản xuất khi tham quan vào chuỗi giá trị, RECERD tổ chức chuyến tham cho các thành viên THT ấp 15 đến tham quan và làm việc tại công ty Hồng Tân Food và các tổ nhóm sản xuất mà công ty đã liên kết tại Đồng Tháp.
 
Thời gian: 11/7/2020
Địa điểm:
  1. Các nhà máy của công ty ở địa bàn Vĩnh Long, Đồng Tháp
  2. Hơp tác xã Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp
Kết quả:
  • Các tổ nhóm cập nhật các thông tin định hướng sản xuất của công ty
  • Tìm hiểu về cách thức liên kết với HTX Tân Bình, các trở ngại và thuận lợi gặp phải khi liên kết với công ty Hồng Tân
  • Hoàn chỉnh bản ghi nhớ hợp tác giữa 4 bên: Dự án Graisea 2, Chi Cục Trồng trọt và BVTV, công ty Hồng Tân Food, THT ấp 15.
Một số hình ảnh của chuyển tham quan:
Tham quan chi nhánh 2 của công ty Hồng Tân Food