(GRAISEA 2.0) - CÂU CHUYỆN VỀ HỘI THI “PHỤ NỮ AN GIANG SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP, KẾT NỐI THÀNH CÔNG”

 
 
 
Đối tượng
Các đề xuất/ý tưởng về các mô hình sinh kế của các chị em phụ nữ
Phạm vi
Tỉnh An Giang
Mục đích
  • Hoàn thiện các đề án, ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, tăng khả năng khả thi khi đưa ra thực tiễn xã hội, mang lại lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội.
  • Đây là cơ hội để vận động nguồn lực hổ trợ phát triển đề án, ý tưởng hiệu quả, thúc đẩy liên kết tiêu thụ các sản phẩm từ các mô hình kinh kế do phụ nữ làm chủ.
  • Trong quá trình diễn ra cuộc thi, hoạt động truyền thông sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, đây là cơ hội để quảng bá sản phẩm.
Cách thức
  1. Các tác giả sẽ gửi các đề xuất/ý tưởng về ban tổ chức
  2. Ban tổ chức lựa chọn các ý tưởng/đề xuất đáp ứng nội dung, tiêu chí để tham gia khóa đào tạo hoàn thiện kế hoạch kinh doanh
  3. Sau khóa đào tạo, các thí sinh sẽ hoàn thiện lại ý tưởng và gửi về cho ban tổ chức
  4. Ban tổ chức sẽ chọn ra các đề án/ý tưởng tham gia vòng chung khảo
  5. Các tác giả của các ý tưởng/đề xuất tham gia vùng chung khảo sẽ thuyết trình (bảo vệ) ý tưởng của mình trước ban giám khảo (là các chuyên gia). Ban giám khảo sẽ chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3 và 3 giải khuyến khích.
Hoạt động thúc đẩy sau hội thi
  • Các đề xuất/tưởng sẽ tham gia các hoạt động xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm thông qua các hoạt động do HPN tỉnh An Giang, RECERD tổ chức (tham gia các hội chợ, triển lãm, đàm phán liên kết với các bên…)
  • Định vị các mô hình tiềm năng tham gia các chương trình hổ trợ của HPN trong tương lai
Vai trò của G2
Kết hợp với HPN tỉnh An Giang tổ chức cuộc thi, thúc đẩy truyền thông