GRAISEA 2 – Xây dựng mô hình hợp tác công tư ở An Giang Thời gian: 07/06/2022 Địa điểm: An Giang

GRAISEA 2 – Xây dựng mô hình hợp tác công tư ở An Giang
Thời gian: 07/06/2022
Địa điểm: An Giang
 
Thúc đẩy sự tham gia, hợp tác giữa các bên vào sự phát triển bền vững của chuỗi giá trị lúa gạo tại tỉnh An Giang. Mô hình hợp tác công tư (PPC) tại An Giang là mô hình hợp tác đa bên trong đó nhấn mạnh vào sự kết nối bền chặt giữa khối tư nhân, nhà nước, các THT/HTX và vai trò thúc đẩy của dự án Graisea 2.0. Mô hình sẽ là những bước đi nền tảng tạo cơ hội cho sự tham gia của các bên quan tâm vào những tiềm năng phát triển và khai thác lợi thế của nông nghiệp địa phương. Đây là cơ hội lớn để các nhóm sản xuất tiếp cận các nguồn lực của xã hội như các chương trình hỗ trợ của nhà nước, các chương trình đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bền vững của doanh nghiệp và mục tiêu phát triển cộng đồng của các dự án thúc đẩy. Ngoài ra đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ của địa phương thông qua các dự án hỗ trợ doanh nghiệp tham gia liên kết.
 
Ngày 7/6/2022, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn An Giang, Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang tổ chức hội thảo ký kết thỏa thuận hợp tác giữa khối tư nhân và nhà nước, gọi tắt là thỏa thuận hợp tác công – tư tại Khách Sạn Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 
 
 
Tham dự hội thảo có sự tham gia của Sở Nông Nghiệp và PTNT An Giang, Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang, Phòng Nông Nghiệp các huyện thuộc tỉnh An Giang, Chi Cục Phát Triển Nông Thôn An Giang, các tổ nhóm địa bàn An Giang và đại diện các doan nghiệp như: Đại Dương Xanh, Tấn Vương, Angimex.