GRAISEA 2 – Tham quan kết hợp đối thoại thúc đẩy liên kết hữu cơ vùng An Giang Ngày: 07/6/2022 Địa điểm: Công ty Trịnh Văn Phú

GRAISEA 2 – Tham quan kết hợp đối thoại thúc đẩy liên kết hữu cơ vùng An Giang
Ngày: 07/6/2022
Địa điểm: Công ty Trịnh Văn Phú
 
Ngày 07 tháng 6 năm 2022, tại An Giang, trên khuôn khổ của Dự án “Tăng Cường Bình Đẳng Giới và Đầu Tư Kinh Doanh Nông Nghiệp Có Trách Nhiệm tại Đông Nam Á” (viết tắt là GRAISEA 2) chuỗi lúa gạo, Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn (RECERD) phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp tỉnh An Giang và Công Ty TNHH Một Thành Viên Trịnh Văn Phú tổ chức Tham quan mô hình liên kết, sản xuất, chế biến lúa hữu cơ tại công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú.
 
 
 
Tham dự chuyến tham quan và đối thoại có sự tham gia của các đại biểu đến từ Viện chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Viện nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp hữu cơ Á Châu (AOI), Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, Chi cục PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Phòng nông nghiệp và PTNT các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Phú, An Phú, Châu Thành, Tịnh Biên và một số doanh nghiệp, tổ nhóm sản xuất ở 6 huyện vùng An Giang.
 
Sự kiện bao gồm hoạt động tham quan nhà máy sản xuất phân hữu cơ, các chế phẩm vi sinh dùng trong canh tác hữu cơ và nhà máy chế biến gạo kết hợp đối thoại giữa doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ nhóm sản xuất về vấn đề liên kết và sản xuất lúa hữu cơ ở 6 huyện mục tiêu của công ty Trinh Văn Phú. Mục tiêu hội thảo hướng đến là thúc đẩy, phát triển, liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản đạt chứng nhận hữu cơ ở các vùng canh tác tiềm năng của tỉnh An Giang.