GRAISEA 2 - Sơ kết kết quả hỗ trợ của Dự án GRAISEA 2 giai đoạn 2018 - 2021 và kế hoạch cho giai đoạn kéo dài 2021 - 2023 tại Hợp tác xã Vinh Lợi tỉnh Sóc Trăng

 
 
GRAISEA 2 - Sơ kết kết quả hỗ trợ của Dự án GRAISEA 2 giai đoạn 2018 - 2021 và kế hoạch cho giai đoạn kéo dài 2021 - 2023 tại Hợp tác xã Vinh Lợi tỉnh Sóc Trăng
 Thời gian: 4/5/2022
 
Ngày 04/5/2022, tại huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng triển khai cuộc họp “Sơ kết kết quả hỗ trợ của Dự án GRAISEA 2 giai đoạn 2018 - 2021 và kế hoạch cho giai đoạn kéo dài 2021 - 2023 tại Hợp tác xã Vinh Lợi
 
Thành phần tham dự:
Ban quản lý Dự án GRAISEA 2 - chuỗi lúa gạo (RECERD);
Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng;
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Trị;
Ban quản trị và thành viên HTX Nông nghiệp Vinh Lợi.
 
Nội dung cuộc họp:
Giám đốc HTX Nông nghiệp Vinh Lợi – Ông Nguyễn Văn Út báo cáo kết quả Dự án GRAISEA 2 đã hỗ trợ trong giai đoạn 2018 -2021 và định hướng phát triển HTX trong giai đoạn mới. Nhận được sự hỗ trợ từ Dự án GRAISEA 2, nhóm nông dân Tổ hợp tác Ấp 15 đã có bước tiến lên thành lập HTX Vinh Lợi trong năm 2021 hoàn thiện quy chế. Các thành viên HTX được kết nối với nhiều bên liên quan trong chuỗi giá trị lúa gạo, tham quan học hỏi từ các mô hình sản xuất mới, hỗ trợ thúc đẩy liên kết với các công ty lúa gạo, năng cao năng lực sản xuất lúa theo các tiêu chuẩn bên vững. Trong thời gian tới, HTX sẽ tập trung sản xuất lúa theo tiêu chuẩn an toàn, theo hướng hữu cơ và định hướng sản xuất hữu cơ đạt chứng nhận quốc tế.