GRAISEA 2 – HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG CHUỖI SỰ KIỆN THÚC ĐẨY QUYỀN NĂNG KINH TẾ PHỤ NỮ

 
GRAISEA 2 – HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG CHUỖI SỰ KIỆN THÚC ĐẨY QUYỀN NĂNG KINH TẾ PHỤ NỮ
Thời gian: 02/06/2022
Địa điểm: Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Kiên Giang
 
Trong khuôn khổ dự án GRAISEA 2, hợp phần WEE trong chuỗi giá trị lúa gạo được triển khai xuyên suốt và được xem là một trong những can thiệp trọng tâm của dự án. Nói cách khác, tăng cường tiếng nói, sự tham gia của nữ giới vào trong các quyết định quan trọng của gia đình và xã hội, đồng thời gia tăng cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực xã hội để thúc đẩy bình đẳng giới ở khu vực nông thôn, được xác định là các mục tiêu chính trong dự án GRAISEA 2.
 
 
 
Với mong muốn tạo cơ hội cho các tổ nhóm trong vùng dự án, đặc biệt là phụ nữ, đề xuất và thực hiện các sáng kiến sinh kế, các thực hành tốt trong sản xuất và kinh doanh (kinh doanh có trách nhiệm, thích ứng biến đổi khí hậu…). Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Kiên Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ An Giang và Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Hội thảo khởi động chuỗi sự kiện thúc đẩy thúc đẩy quyền năng kinh tế phụ nữ trong dự án GRAISEA 2.0 – Chuỗi lúa gạo”.
Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan trong dự án “Tăng Cường Bình Đẳng Giới và Đầu Tư Kinh Doanh Nông Nghiệp Có Trách Nhiệm tại Đông Nam Á” (viết tắt là GRAISEA 2) - chuỗi lúa gạo, đại diện các Sở Ban Ngành của các tỉnh Kiên Giang – An Giang – Sóc Trăng, đại diện các cơ quan quản lý và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là chuỗi lúa gạo, đại diện của tổ chức OXFAM Việt Nam