Đề xuất KL: Công trình nghiên cứu đầu tiền về giáo dục nhận thức cho trẻ em làng chài

Công trình nhằm mục đích tạo cơ hội tiếp cận kiến thức xã hội, xây dựng kỹ năng sống và chủ động định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên thiệt thòi tại các làng chài của Việt Nam, được triển khai thí điểm tại các làng chài của TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Công trình vừa mang tính định hướng, mang tính phổ cập giáo dục cho thanh thiếu niên làng chài, vừa có ý nghĩa xã hội sâu sắc; đồng thời hướng tới sự phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển của Việt Nam, góp phần đồng hành trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của quốc gia.

 

Công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên về giáo dục nhận thức này nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tạo cơ hội tiếp cận kiến thức xã hội, xây dựng kỹ năng sống, chủ động định hướng nghề nghiệp,… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường quyền tiếp cận công bằng cho thanh thiếu niên tại các làng chài của Hạ Long nói riêng, thanh thiếu niên các làng chài trên đất nước Việt Nam nói chung.

 


 

Kết quả bước đầu của dự án triển khai là: Rất nhiều thanh thiếu niên, học sinh tại các làng chài của Hạ Long được học tập và tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức xã hội, kỹ năng sống và đã được định hướng nghề nghiệp; hình ảnh trẻ em làng chài đã được đưa vào hệ thống truyền thông quốc tế; một số doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho con em làng chài vào làm việc; xây dựng mô hình lớp học "di động”; xây dựng tủ sách nghề cho thanh thiều niên làng chài,…

Hai trong số bốn thành viên là tác giả của công trình nghiên cứu này và cũng là cán bộ triển khai thực hiện dự án đã vô cùng vui mừng trước những thành quả đã được:

- Thạc sĩ Lê Nguyễn Hương - Giám đốc điều hành Quỹ đào tạo công dân Việt:"Dự án làng chài là tổ hợp một chuổi dự án nhỏ tại các làng chài Vung Viêng, làng chài Cột 5, làng chài Cửa Vạn,Vân Đồn, …”.

- Thạc sĩ Phan Hoàng Sơn - Giám đốc Đào tạọ Tổ chức Giáo dục Thanh niên Quốc tế:"Nếu chỉ mình tôi và anh chị em trong ban điều hành dự án thì không đủ sức để kham nổi việc thổi diện mạo mới vào trẻ em làng chài. Việc này cần có sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành và tổ chức chính trị xã hội,…”.

Được biết, TP.Hạ Long đang có dự án di dời làng chài lên đất liền. Khi đó, hy vọng các em sẽ được học tập tốt hơn, được sánh vai cùng bè bạn bước chân đến trường

 

Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục trên, GS.TSKH Bành Tiến Long - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo:"Đây là công trình xuất sắc, cái tầm của công trình và giá trị thực tiển khoa học và ý nghĩa xã hội của nó rất lớn,…”.

Còn GS-TS Vũ Dũng - Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Hàm lân Khoa học Xã hội Việt Nam thì:"Đây là công trình có ý nghĩa thực tiển tốt; tên đề tài phù hợp với nội dung của đề án, mục đích rõ ràng, ý nghĩa nhân đạo, tính khoa học cao, công trình hướng đến một nhóm xã hội yếu kém của trẻ em làng chài,…”.

 

 

 

Ngoài ra còn có 6 ý kiến của 6 thành viên khác trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao công trình nghiên cứu giáo dục nâng cao nhận thức cho trẻ em làng chài của 4 thành viên Phan Hoành Sơn, Lê Nguyễn Hương, Đinh Xuân Lập và Tưởng Phi Lai.

 

Kyluc.vn

 

Phân loại tin: