Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án Minh Châu

Ngày 24/5/2013, tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp nhóm chuyên gia Quỹ môi trường toàn cầu tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ và khai thác tài nguyên môi trường biển nhằm phát triển du lịch sinh thái biển tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh” (dự án Minh Châu).
 Đồng chí Nguyễn Văn Đường, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự họp có ông Đinh Xuân Lập, phó giám đốc nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn; lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, các ngành đoàn thể xã Minh Châu, Ban điều hành dự án cùng các hộ dân tham gia các mô hình dự án.
  Đây là Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả dự án sau hơn một năm triển khai dự án pha 2 (Từ đầu tháng 4/2012). Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. Các ý kiến tham gia đánh giá cụ thể hoạt động của từng mô hình; đồng thời thống nhất khẳng định: Dự án Minh Châu triển khai đã cơ bản đạt được mục tiêu và yêu cầu mà dự án đề ra đó là:
Tăng cường nhận thức và năng lực kỹ thuật trong bảo vệ môi trường và tài nguyên, quản lý và phát triển Du lịch sinh thái cộng đồng cho chính quyền và người dân xã Minh Châu : Thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền, truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại địa phương.
 
Xây dựng các mô hình quản lý chất thải rắn và kinh doanh du lịch sinh thái cộng đồng phù hợp với địa phương. Dự án đã xây mô hình thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt cộng đồng, hình thành Quy chế thu gom rác thải, trang bị phương tiện (01 ô tô tải), thiết bị vệ sinh môi trường (10 xe đẩy rác, 20 thùng thu gom rác thải, dụng cụ và chế phẩm xử lý rác thải. Hình thành nhà nghỉ sinh thái cộng đồng (06 hộ); tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ du lịch sinh thái như: Sử dụng thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời (06 hộ), Hiệu ăn nông thôn (01 hộ), dịch vụ câu cá (01 hộ), cho thuê xe đạp (01 hộ).
Xây dựng mô hình sinh kế vừa góp phần bảo vệ môi trường và đồng thời tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ dân trên đảo như mô hình nuôi Tu hài (10 hộ), mô hình trồng rau an toàn (05 hộ). 
 
Trong thời gian tới Dự án tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời đúc kết bài học kinh nghiệm và biên soạn tài liệu kỹ thuật về mô hình trình diễn nhằm nhân rộng mô hình tại các địa phương khác có điều kiện tương tự.
 
 
 

 

Huy Hoàng
 

Phân loại tin: