Đánh giá các loài sinh vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại vùng nuôi cá tra Tân Hòa- Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Trong 10 ngày từ 14-24 tháng 06 năm 2012 nhóm chuyên gia của RECERD đã thực hiện nghiên cứu đánh giá các loài sinh vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại vùng nuôi cá tra Tân Hòa của Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn, trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Đây là một nghiên cứu đánh giá có tính ứng dụng, nhằm tư vấn cho Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn phương pháp và tài liệu để xác định, nhận diện các loài sinh vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại vùng nuôi Tân Hòa đồng thời tư vấn cho công nhân và cán bộ công ty phương cách, quy trình và tài liệu để giảm thiểu các tác động bất lợi từ hoạt động nuôi đối với các loài sinh vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Thực hiện việc này là một trong những yêu cầu để vùng nuôi cá tra Tân Hòa đạt chứng nhận nuôi trồng thủy sản bền vững của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC).
 
 
Vùng nuôi Tân Hòa nằm trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, cách trung tâm đa dạng sinh học của tỉnh là Vườn Quốc gia Tràm Chim khoảng 25km-khu vực mới được công nhận là khu RAMSAR thứ 2000 của thế giới. Vườn quốc gia Tràm Chim có diện tích chỉ 7.313 ha, nhưng có tới 130 loài thực vật bản địa, thuộc 47 họ, gần 40 loài lưỡng cư bò sát với 6 kiểu quần xã đặc trưng, có 129 loài cá nước ngọt sinh sống, 231 loài chim nước, trong đó có 32 loài quý hiếm, đặc biệt có sếu đầu đỏ là loài chim di cư có ý nghĩa quan trọng quốc gia và quốc tế đặc biệt quan tâm bảo vệ.
 
 
Ngoài Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn, hiện RECERD cũng đang chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tương tự đối với một số Cty khác đang có nhu cầu đạt tiêu chuẩn Đối thoại Nuôi cá Tra (PAD) vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Ông Tưởng Phi Lai qua email: lai.recerd@gmail.com
Trí Thành
 
 

Phân loại tin: