Câu chuyện sinh kế “Graisea 2.0 và mô hình nuôi cá lóc trong vèo tận dụng thức ăn từ tự nhiên”

Câu chuyện sinh kế
 
“Graisea 2.0 và mô hình nuôi cá lóc trong vèo tận dụng thức ăn từ tự nhiên”
 
Tận dụng thời gian nhàn rổi để gia tăng thu nhập là ước muốn của nhiều chị phụ nữ ở nhiều địa phương trong bối cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Nguồn thu nhập này không chỉ chia sẻ phần nào gánh nặng gia đình với người đàn ông trong gia đình mà còn là một cách rất cụ thể để nâng cao vị thế, tiếng nói của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, một số chuẩn mực xã hội đã áp đặt lên hành vi, thái độ cư xử lên cả 2 giới nam và nữ. Nam giới phải là người trụ cột trong gia đình, thực hiện cách hoạt động, công việc liên quan đến việc tạo ra thu nhập cho gia đình, phụ nữ phụ thuộc họ, từ đó tiếng nói, vai trò giữa cả hai giới xảy ra tình trạng bất bình đẳng. Cách tốt nhất để giải quyết hiện trạng này là người phụ nữ cũng sẽ tạo ra các nguồn thu nhập cho gia đình.
 
Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng là 1 địa phương có thu nhập bình quân chưa cao, nguồn kinh tế vẫn chủ yếu là dựa vào trong lúa. Nuôi cá Lóc trong vèo tại đây đã trở thành 1 một nghề phụ, giúp đỡ các chị em phụ nữ trong một số gia đình gia tăng thu nhập. Tuy nhiên nghề nuôi cá lóc trong vèo vẫn còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc quản lý nguồn nước, thức ăn, cách chăm sóc, đầu ra tiêu thụ…nhận thấy tiềm năng phát triển, nhân rộng mô hình trong địa bàn là vô cùng to lớn, nhóm dự án Graisea 2.0 quyết định hổ trợ phát triển mô hình sinh kế do các chị em phụ nữ trong các hộ gia đình tại ấp 17, xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng thực hiện.
 
 
Dự án Graisea 2.0 tiến hành hổ trợ:
  • Cá giống (mỗi hộ thăm gia được hổ trợ 1000 con cá giống)
  • Kỹ thuật nuôi cá (từ lúc thả cá, chăm sóc, đến khi thu hoạch)
  • Thiết bị đo pH nước
  • Tìm kiếm thị trường tiêu thụ
  • Thúc đẩy thành lập tổ phụ nữ
Quá trình tiến hành:
- Phối hợp với Hội phụ nữ xã Vĩnh Thành chọn điểm, hộ nuôi để thực hiện thí điểm mô hình.
- Hỗ trợ cá lốc giống cho hộ tham gia: 1.000 con/hộ x 17 hộ = 17.000 con.
- Thời gian thực hiện mô hình: tháng 8/2020-12/2020
- Dự án hổ trợ kỹ thuật trong quá trình nuôi đến khi thu hoạch cá
 
 
Các chị em phụ nữ nhận cá giống được hổ trợ từ dự án Graisea 2.0