CÁC CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN XÃ QUỲNH LẬP, QUỲNH LƯU, NGHỆ AN

Quỳnh Lập là một xã ven biển huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cách thủ đô Hà Nội 300 km. Với dân số 9000 người, 1823 hộ, trong đó hơn 10% dân số thuộc diện nghèo. Nguồn thu chính của người dân Quỳnh Lập là khai thác thủy sản (41%) và nông nghiệp (24%).
 
Từ năm 2007, Chính phủ có kế hoạch xây dựng cảng Đông Hồi và khu công nghiệp Đông Hồi (gọi là khu công nghiệp –cảng Đông Hồi) diện tích 1400 ha thuộc địa phận xã Quỳnh Lập. Theo sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, mục tiêu của dự án khu công nghiệp Đông Hồi là phát triển đa lĩnh vực bao gồm: công nghiệp nhiệt điện, đóng tàu, vận chuyển đường biển dịch vụ nghề cá, sửa chữa cơ khí..... Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Lập xác định đây là một cơ hội để góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Do đó để đẩy nhanh tiến độ và thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, Ban quản lý dự án Đông Hồi (PMU) cần nhanh chóng thu hồi đất hoặc di dân để kịp có đất sạch cho khu công nghiệp- cảng. Tuy nhiên do quá trình trao đổi thông tin còn hạn chế, nhận thức của người dân còn chưa cao, năng lực của cán bộ địa phương còn kém nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng diễn ra rất chậm.
Trong năm 2011, với sự hoạt động tích cực của Tổ tình nguyện hỗ trợ thực dự án “Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An” hơn 80% số hộ gia đình đã đồng ý nhận tiền bồi thường và trả lại đất cho dự án khu công nghiệp cảng và hầu hết các xung đột đã được giải quyết. 
Qua hiệu quả của mô hình dự án năm 2011, trong Chương trình dự án năm 2012, 2013 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) đã hỗ trợ UBND xã Quỳnh Lập thành lập thử nghiệm 07 Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tại 07 thôn với 35 thành viên. Ngày 01 tháng 10 năm 2012 UBND xã Quỳnh Lập đã có Quyệt định số 51/QĐ-UBND về việc Công nhân các câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật” cấp thôn trên địa bàn xã Quỳnh Lập.
 
Các câu lạc bộ hoạt động vì mục tiêu hỗ trợ chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước tới cộng đồng dân cư nhằm tạo nên sự đồng thuận giữa người dân, chính quyền và các bên liên quan khác trong thực hiện các chương trình, dự án của Nhà nước và nước ngoài.
- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở.
- Là đại diện của người dân đề đạt các yêu cầu, nguyện vọng lên Chính quyền địa phương và các cấp cao hơn.
- Đại diện cho người dân cùng chính quyền xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các chương trình dự án liên quan đến cộng đồng.
Trước mắt, trong khuân khổ các Chương trình dự án trên địa bàn xã năm 2013, các câu lạc bộ sẽ hỗ trợ Chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước về đền bù, tái định cư, sinh kế, việc làm …đến cộng đồng dân cư 03 thôn có đất bị thu hồi cho dự án khu công nghiệp cảng Đông Hồi và 04 thôn có đất cho khu vực tái định cư.
Dự kiến trong các năm tiếp theo Chính quyền UBND xã Quỳnh Lập sẽ tổng kết đánh giá, nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn xã và phát triển các câu lạc bộ thành lực lượng vững mạnh hỗ trợ và là cầu nối gắn kết giữa chính quyền và người dân.
Xuân Lập - RECERD
 
 
Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật cho người dân
 
 
Thành viên tổ tình nguyện năm 2011

Phân loại tin: