Tin hoạt động

Theo Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, kể từ 1/6/2012, thời gian quyết định...
Ở Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), người dân phải trả gần 100.000 đồng cho 1 khối nước giếng khoan, cao gấp 20 lần giá nước máy thông thường. Tình trạng này đã kéo dài gần 10 năm.
...
13/04/2012
Dân Việt - Một số cụ cao niên trong làng khẳng định đây là cá mặt trăng, rất hiếm khi xuất hiện ở vùng biển Việt Nam....
06/04/2012
(Gafin) - Tại Hội chợ thủy sản Boston Mỹ, nhiều nhà bán lẻ tuyên bố đưa chứng nhận BAP (thực hành nuôi trồng tốt nhất) vào...
01/04/2012
Xóm Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng - Lộc Hà) tự bao đời nay ngư dân vẫn chuyên nghề khai thác ngư trường và đánh bắt hải. Tại...

Pages