POSTER các loài cá quý hiếm cần được bảo vệ tại Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen