Ấn phẩm

Tài liệu “Truyên thông trong đồng quản lý”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm Nghiên cứu Tài...
Link download:
Tài liệu “Nâng cao nhận thức về Đồng quản lý cho các bên liên quan”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do...
Link download:
Tài liệu “Khung pháp lý và chính sách hỗ trợ cho thực hiện đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “...
Link download:
Tài liệu “Các khai niệm cơ bản về Đồng quản lý nghề cá”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm...
Link download:
Tài liệu “Danh mục các loài cá quý hiếm trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An”  này là một sản phẩm của Dự án “Sử dụng tri thức địa...
Link download:
Cuốn "Sổ tay hướng dẫn thu gom và xử lý rác hộ gia đình" này là một ấn phẩn của dự án Xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ và khai thác tài nguyên...
Link download:
Tài liệu “Kiến thức bản địa trong bảo tồn và phát triển các loài thủy sản quý hiếm ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen” này là một sản phẩm của Dự án “Sử dụng tri thức địa phương để giám sát...
Link download:
The traditional Vietnamese system of social and community organization,called van chai , can be the basis of a viable fisheries management...
Link download:
Đây là liệu kỹ thuật của Dự án“Xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản thích ứng với biến đổi khí hậu, và sử dụng hợp lý hệ sinh thái rừng ngập mặn hướng tới phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ...
Link download:
Xã đảo Minh Châu, Vân Đồn, Quảng Ninh được du khách biết đến là một nơi có vẻ đẹp hoang sơ, mộng  mơ, bãi biển cát phẳng mịn dài khoảng 2km, và 1 rừng trâm nguyên sinh với diện tích 14ha
Link download:
Báo cáo đánh giá tác động của trại nuôi Tân Thuận Đông, công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đối với các loài sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng trên cơ sở có sự tham gia của cộng đồng. Đây là báo cáo...
Link download:

Pages