Ấn phẩm

Tài liệu này là Tài liệu kỹ thuật Dự án “Xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản thích ứng với biến đổi khí hậu, và sử dụng hợp lý hệ sinh thái rừng ngập mặn hướng tới phát triển bền vững nuôi...
Link download:
Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Cổ phần DOCIFISH năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi DOCIFARM 06, xã Tân Khánh Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp.
...
Link download:
Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Cổ phần DOCIFISH năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi DOCIFARM 03, Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp.
 ...
Link download:
Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Cổ phần DOCIFISH năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi DOCIFARM 01, Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp.
 ...
Link download:
Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Vinh Quang năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi của công ty tại ấp Quân Bình, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách,...
Link download:
Báo cáo đánh giá tác động xã hội có sự tham gia của cộng đồng (p - SIA) trại nuôi Tân Mỹ, ấp Phú Tân, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Cổ...
Link download:
Báo cáo đánh giá hoạt động SCAFI giai đoạn 2006 - 2012
 
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email:...
Link download:
Đồng quản lý nghề cá và các bài học kinh nghiệm
 
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: ...
Link download:
Cẩm nang hỗ trợ trẻ thiệt thòi vùng biển đảo xa xôi (tài liệu tập huấn kỹ năng sống cho trẻ)
 
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập,...
Link download:
Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Danh mục này tập trung...
Link download:
Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Danh mục này tập trung...
Link download:
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: lap.recerd@gmail.com
 
Link download:

Pages