QUAN SÁT VÀ GHI NHẬN TỪ VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TẠI BÌNH ĐỊNH – VIỆT NAM

 
Ba điểm điển cứu về việc áp dụng Mô hình đồng quản lý ở Bình Định (đầm Trà Ổ - huyện Phù Mỹ, xã Ghềnh Ráng, xã Nhơn Hải – thành phố Quy Nhơn) đã được lựa chọn nhằm đánh giá sự thành công của việc triển khai đồng quản lý dựa trên 4 tiêu chí quan trọng. Trong 3 mô hình được triển khai, mô hình đồng quản lý NLTS đầm Trà Ổ đã và đang đạt được một số thành công nhất định qua 2 năm thực hiện (từ năm 2007). Hai mô hình còn lại đang ở giai đoạn đầu triển khai. Có thể nói cả 3 mô hình này đều thỏa mãn 4 tiêu chí đánh giá đã đề ra. Việc tiếp cận với đồng quản lý ở Bình Định đã nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách và quy định được ban hành từ trung ương đến cấp tỉnh. Ở địa phương, cộng đồng ngư dân  đã được trao quyền tham gia quản lý nghề cá trong một khu vực được quy định một cách hiệu quả. Một liên kết chặt chẽ và hiệu quả giữa cộng đồng và cơ quan chức năng làm nhiệm vụ quản lý thủy sản (Chi cục KT&BVNLTS) được xây dựng và củng cố. Nhìn chung các mô hình đồng quản lý đang được triển khai đã đạt được những thành công bước đầu, tuy nhiên, về lâu dài, sự thành công của các mô hình này phụ thuộc rất lớn vào việc thành lập cơ chế thù lao từ các nguồn thu thủy sản ở khu vực được cộng đồng quản lý để duy trì hoạt động của Hội đồng quản lý NLTS cấp phường xã và các nhóm Hạt nhân.

Link download: