Kỹ năng tuần tra, xử phạt trong thực hiện đồng quản lý

 
Tài liệu “Kỹ năng tuần tra, xử phạt trong thực hiện đồng quản lý”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn biên soạn và phát hành.
Tài liệu này là kết quả của quá trình nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước và dựa trên kinh nghiệm triển khai thức tế qua nhiều dự án của nhóm chuyên gia RECERD. Với bộ tài liệu này chúng tôi mong muốn cung cấp các khóa tập huấn căn bản và chuyên sâu cho các Chương trình, Dự án và các cộng đồng triển khai mô hình đồng quản lý trên toàn quốc.
Chân thành cảm ơn!
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD)
 
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: lap.recerd@gmail.com