Báo cáo đánh giá tác động xã hội có sự tham gia của cộng đồng (p - SIA) trại nuôi Tân Mỹ, ấp Phú Tân, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

 
Báo cáo đánh giá tác động xã hội có sự tham gia của cộng đồng (p - SIA) trại nuôi Tân Mỹ, ấp Phú Tân, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.