Báo cáo đánh giá tác động xã hội có sự tham gia của cộng đồng (p - SIA) trại nuôi công ty Vinh Quang

 
Đây là sản phẩm tư vấn của RECERD cho Cty Vinh Quang năm 2012 trong quá trình xây dựng đạt chứng chỉ ASC cho trại nuôi của công ty tại ấp Quân Bình, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
 
Thông tin về ấn phẩm: Đinh Xuân Lập, email: lap.recerd@gmail.com