BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ: Tác động của trại nuôi Tân Hòa, công ty Vĩnh Hoàn đối với các loài sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng trên cơ sở có sự tham gia của cộng đồng