Chuỗi giá trị ngao theo Asc tỉnh Nam Định - Chào Buổi Sáng - VTV1

Chuỗi giá trị ngao theo Asc tỉnh Nam Định được triển khai bởi công ty TNHH thủy sản Lenger Việt Nam, Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định với sự kết nối, hỗ trợ của ICAFIS, RECERD. Buổi lễ ký kết đã được diễn ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 với sự tham gia của nhiều các cơ quan ban ngành từ Trung Ương tới địa phương