Theo bạn, để thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển hiện nay, Việt Nam cần ưu tiên làm gì?

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorBiểu quyếtTimestampsort ascending
123.25.197.77Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...22/03/2019 - 20:01
125.214.49.63Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...02/12/2018 - 07:46
113.169.86.13Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...09/05/2018 - 08:27
113.23.28.115Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...14/12/2017 - 02:32
27.75.224.58Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...24/03/2017 - 16:50
123.23.88.20Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...18/03/2017 - 16:11
42.113.204.4Ý kiến khác11/01/2017 - 11:05
14.169.84.4Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...12/08/2016 - 21:13
14.164.149.7Phát triển hạ tầng phần cứng : như đê, kè chống xói lở...29/07/2016 - 10:02
58.187.209.158Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...13/07/2016 - 23:32
14.177.27.241Phát triển hạ tầng phần cứng : như đê, kè chống xói lở...28/02/2016 - 00:24
117.6.230.100Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...28/12/2015 - 11:08
113.178.0.169Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...23/04/2015 - 09:43
113.187.3.38Phát triển hạ tầng phần cứng : như đê, kè chống xói lở...02/01/2015 - 22:01
113.168.251.159Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...30/11/2014 - 20:22
113.160.67.38Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...28/11/2014 - 09:27
14.162.130.184Ý kiến khác15/09/2014 - 23:16
222.253.195.166Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...08/09/2014 - 23:42
123.17.95.25Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...30/08/2014 - 10:51
118.71.52.141Áp dụng các giải pháp phần mềm: trồng rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục...15/07/2014 - 23:05

Pages