Danh mục một số dự án phi lợi nhuận đã thực hiện (cập nhật tháng 4/2019)

 
Hoạt động của RECERD tập trung vào các vấn đề khá bức xúc hiện nay như quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản có trách nhiệm với môi trường. Trong hơn 03 năm qua, chúng tôi không ngừng nỗ lực để góp phần vào mục tiêu quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn.