Tin hoạt động

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra ngoài tác hại đến sức khỏe, tính mạng người dân, còn gây thiệt hại lớn đến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói...

Trong sản xuất lúa kiểm soát dư lượng, việc kiểm soát tác hại của cỏ dại đến sự phát triển của cây lúa là hết sức khó khăn. 

Ngày 13,14/1/2020, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn tổ chức khóa đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, phát triển tổ nhóm cho các tổ nhóm vùng Ngã Năm, Sóc...

Tại địa bàn tỉnh An Giang, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) hợp tác với Trung Tâm Kỹ Thuật – Dịch Vụ Nông Nghiêp (TTKTDVNN) An Giang để...

Trong khuôn khổ dự án: Graisea 2 của Tổ chức Oxfam. Ngày 25-26 tháng 12 năm 2019. Trung Tâm Nghiên cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn Phối hợp với VCCI có tổ chức khóa...

Ngày 23, 24/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã cho các tổ nhóm mới trong các vùng dự án GRAISEA 2.0” ...

Diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên nền đất nuôi tôm chưa lớn tại HTX Thạnh An, tuy nhiên hiệu quả từ mô hình này mang lại (cải thiện thu nhập của người dân, tạo ra các sản phẩm có chất...

Ngày 3- 4/12/2019, RECERD phối hợp với VCCI TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt ” Đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp lúa...

Pages