THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG RECERD TẠI HÀ NỘI

Kính gửi các Quý đối tác,
Kể từ ngày 01/09/2014 trụ sở Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và PTNT sẽ chuyển về địa chỉ: P113-116, Khu Ngoại Giao đoàn B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
 
 
Kể từ ngày 01/09/2014 trụ sở Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và PTNT sẽ chuyển về địa chỉ: P113-116, Khu Ngoại Giao đoàn B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (mới): 0433 531 128
Fax (mới) :0433 531 128
Trân trọng,
Ban Giám đốc
 

Phân loại tin: