(Graisea 2.0) Thúc đẩy hình thành mối liên kết tiêu thụ giữa các tổ nhóm sản xuất với công ty tiêu thụ tại địa bàn huyện Tri Tôn, An Giang

Tri Tôn là 1 huyện nằm trong vùng dự án Graisea 2.0. Tại đây người dân tộc (Khơ me) chiếm 1 tỷ lệ khá lớn, nghề nông là sinh kế chính của đa số người dân tại đây. Lúa sau khi thu hoạch được tiêu thụ chủ yếu qua kênh thương lái. Vì vậy hình thành mối liên kết tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Ngày 27/06/2019, Ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD) đã có buổi làm việc tại HTX Tân Tiến (xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, An Giang) nhằm thúc đẩy hình thành liên kết tiêu thụ giữa HTX và công ty Vinacam. Ngoài ra trong buổi làm việc còn có sự tham dự của: Đại diện Trung Tâm Kỹ Thuật và Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang, Đại diện cho công ty Vinacam.
 
Thông qua buổi làm việc các bên đã trao đổi về các nhu cầu, các kế hoạch trong tương lai thông qua sự thúc đẩy của RECERD. Bước đầu HTX và công ty đã thiết lập được mối liên hệ và định hướng liên kết sản xuất – tiêu thụ.
 
Một số hình ảnh trong buổi làm việc:
 
 
Hình 1. TS Phạm Thị Bé Tư trao đổi về các nhu cầu của HTX hiện tại
 
 
Hình 2. TS Nguyễn Công Thành thúc đẩy trao đổi giữa HTX và công ty tiêu thụ Vinacam
 
 
Hình 3. Sản phẩm sinh kế của các thành viên nữ trong HTX

Phân loại tin: