(GRAISEA 2.0) – THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TIÊU THỤ LÚA GẠO

Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng từ lâu là địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc hình thành liên kết tiêu thụ lúa gạo do nhiều nguyên nhân liên quan đến điều kiện tự nhiên, yếu tố con người, truyền thống sản xuất…

Ngày 10/10/2019, trong khuôn khổ dự án Graisea 2.0, Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên và Phát Triển Nông Thôn (RECERD) đã tạo điều kiện cho các tổ nhóm nông dân trong địa bàn huyện Kế Sách (THT Tiến Lợi và HTX Thành Phú) gặp gỡ vào trao đổi các vấn đề liên kế với HTX Nông Sản Sạch Việt Nam (có vai trò thu mua, chế biến, xuất khẩu các loại nông sản).

Tham dự đối thoại gồm có:

  • Thành viên của các tổ nhóm Tiến Lợi và Thành Phú

  • Ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD)

  • Đại diện HTX Nông Sản Sạch Việt Nam – Lâm Thành Trung

  • Cán bộ Chi cục TT –BVTV Sóc Trăng

  • Đại diện UBND Xã Thới An Hội

Kết thúc phiên đối thoại, các bên đã thống nhất các nội dung như:

  • Loại giống, diện tích dự kiến

  • Chính sách thu mua

  • Sẽ chuyển hợp đồng để các bên cùng tham khảo, góp ý…

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

Chủ tịch UBND Xã Thới An Hội

Giám đốc Graisea 2.0 (RECERD) – TS Nguyễn Công Thành

Đại diện HTX Nông Sản Sạch Việt Nam – GĐ Lâm Thành Trung

Ban quản trị HTX và các bên ở lại sau cuộc họp để bàn bạc sâu hơn về vấn đề liên kết

 

Phân loại tin: