GRAISEA 2.0 - TẬP HUẤN MÔ HÌNH SINH KẾ TRỒNG HOA TẠI XÃ ĐỊNH THÀNH – HUYỆN THOẠI SƠN

Thúc đẩy triển khai mô hình sinh kế cho nhóm phụ nữ tại xã Định Thành huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang. Ngày 28/2/2022, Trung tâm Kỹ Thuật - Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang đã tổ chức lớp tập huấn về mô hình sinh kế cho Phụ nữ (mô hình trồng hoa lan huệ và hoa huệ tím thái, hoa huệ trắng...). 
Thành phần tham dự bao gồm:
  • Giảng viên TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, trường đại học An Giang
  • Ông Dương Quốc Trung - Trưởng trạm Trồng trọt BVTV Thoại Sơn
  • Bà Ngoan Phó chủ tịch hội phụ nữ huyện Thoại Sơn
  • Và 29 nông dân tham dự bao gồm 7 nam và 22 nữ
Một số hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            THANH QUÍ

Phân loại tin: