GRAISEA 2.0 - TẬP HUẤN KỸ THUẬT CHO HTX TÂY PHÚ HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG

Tại huyện Thoại Sơn, Dự án Graisea 2.0 đã thúc đẩy thành công liên kết giữa HTX Tây Phú và công ty Đại Dương Xanh, sản xuất – tiêu thụ lúa kiểm soát dư lượng, liên kết được duy trì và mở rộng diện tích liên kết qua nhiều vụ, tuy nhiên phần giống đầu vào vẫn phụ thuộc nguồn bên ngoài, chi phí mua giống lớn.
 
Căn cứ vào nhu cầu thực tế đó, để chủ động được nguồn lúa giống cấp XN1, đạt chất lượng để sản xuất theo hợp đồng liên kết với công ty Đại Dương Xanh trong năm 2022 là 1.200 ha. Ban quản lý Dự án (RECERD) phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ Nông nghiệp An Giang xây dựng khóa đào tạo sản xuất lúa giống, khóa đào tạo diễn ra xuyên suốt vụ sản xuất, các thành viên sẽ được hướng dẫn qui trình sản xuất, thực nghiệm trên đồng ruộng và nhận được sự theo dõi hỗ trợ của các cán bộ Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ An Giang, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thoại Sơn đến khi có thể chủ động được sản xuất.
 
Ngày 18/2/2022 Ban quản lý Dự án (RECERD) phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ Nông nghiệp An Giang, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Thoại Sơn, tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa giống đầu tiên cho 15 thành viên HTX Tây Phú. Lớp tập huấn có 4 nội dung bao gồm lý thuyết và thực hành. Trong buổi đầu tiên, học viên được học tập, trao đổi thông tin cơ bản về Kỹ thuật sản xuất lúa giống, quy định về cấp giống, giống nguồn sản xuất, một số quy định về sản xuất lúa giống theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT ban hành do Ông Dương Quốc Trung – Trưởng trạm TTBVTV huyện Thoại Sơn giảng dạy.
 
 
Hình ảnh Lớp tập huấn Kỹ thuật sản xuất lúa giống
 
 
Trong cùng ngày 18/02/2022, Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ Nông nghiệp An Giang phối hợp với Trạm trồng trọt và BVTV huyện Thoại Sơn đã tổ chức tập huấn kỹ thuật Sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu cho nông dân và thành viên HTX Tây Phú với sự tham gia của 26 nông dân. Ông Lưu Minh Tuấn – Phó phòng Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã trao đổi với bà con nông dân một số khó khăn và giải pháp để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, như sản xuất lúa tiết kiệm nước trong thời gian hạn nóng kéo dài, nước biển dâng xâm nhập mặn, quản lý ruộng sản xuất, sử dụng cân đối phân gieo sạ để hạn chế dịch bệnh bùng phát trên đồng ruộng, các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với địa phương…
 
 
Hình ảnh Lớp tập huấn Sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu
 
 
THANH QUÍ

Phân loại tin: