(GRAISEA 2.0) HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO VRA CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG CHUỔI GIÁ TRỊ LÚA GẠO TẠI SÓC TRĂNG

Trong khuôn khổ dự án Graisea 2.0, ngày 11,12/4/2019 tại Phường 2, TP. Sóc Trăng. Ban quản lí dự án GRAISEA 2, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) phối hợp với chi cục Trồng Trọt và BVTV Tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Hội thảo phương pháp đánh giá rủi ro (VRA) của sản xuất nông nghiệp trong chuổi giá trị lúa gạo”.

VRA là viết tắt của từ Vulnerability and Risk Assessment (Đánh giá tính dễ tổn thương và rủi ro).  
 
Mục đích của VRA: thông qua các phương pháp để xác định các rủi ro, tính dễ bị tổn thương trong chuổi giá trị lúa gạo của từng địa phương để tìm ra giải pháp phù hợp thích ứng trong điều kiện cụ thể cũng như cung cấp cơ sở hoạch định các chính sách, chiến lược, biện pháp thích ứng phù hợp, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững ở các địa phương.
 
Tham dự hội thảo gồm có: Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn và đại diện về phía địa phương:
 
-         Đại diện của Chi cục Trồng Trọt và BVTV tỉnh Sóc Trăng
-         Đại diện của sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
-         Đại diện của phòng nông nghiệp huyện Thạnh Trị và Kế Sách
-         Đại diện của chính quyền xã vùng dự án
-         Đại diện của hội phụ nữ huyện, xã
-         Đại diện của các THT/HTX vùng dự án thuộc huyện Thạnh Trị và Kế Sách
 
Phía các doanh nghiệp liên kết, có sự tham gia của ông Trần Văn Hiếu, Phó Tổng Giám Đốc công ty Vinacam
 
Trong hội thảo, các bên liên quan cùng nhau bàn bạc, đưa ra các rủi ro và vấn đề có thể xẩy ra trong sản xuất (thiên tai, các vấn đề ảnh hưởng đến chuổi giá trị lúa gạo), lựa chọn các nhóm xã hội bị tác động bởi các vấn đề vừa nêu. Xác định vấn đề nào là ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến chuổi giá trị lúa gạo, và cùng nhau đưa ra giải pháp cho từng vấn đề dưới sự hổ trợ từ các cán bộ Recerd và cố vấn về biến đổi khí hậu của tổ chức Oxfam, anh Nguyễn Ngọc Huy.
 
 
Hình 1: Đại diện các bên có liên quan tham dự hội thảo
 
 
 
Hình 2,3: Các nhóm tiến hành thảo luận đưa ra ý kiến
 
Kết thúc hội thảo các bên đã cùng nhau xác định được các rủi ro và vấn đề như về Thiên tai : xâm nhập mặn, hạn hán, lũ lụt..Và một số vấn đề cốt yếu như tình hình dịch bệnh, thị trường tiêu thụ biến động lớn, giá bán lúa, giá vật tư đầu vào không ổn định là các vấn đề nông dân phải đối phó đang xảy ra tại địa phương.
 
 
Hình 4: Đại diện cho HTX NN Ấp 14, trình bày những hiểm họa thiên tai tại địa phương đã gặp trong những năm qua.
 
Thông quan hội thảo, đại biểu cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp để hạn chế và ứng phó các rủi ro, thiên tai, các vấn đề ảnh hưởng đến chuổi giá trị lúa gạo.
 
 
Hình 5: Đại diện của HTX NN Thạnh Trị trình bày giải pháp hạn chế ảnh hưởng xâm nhập mặn tại địa phương
 
 
Hình 6: Vấn đề hạn hán và giải pháp khắc phục cũng được đưa ra ở các nhóm khác
 
những giải pháp được đưa ra, ban quản lí dự án Graisea 2.0 (RECERD) có cơ sở xác định được nhu cầu cấp thiết của người dân sản xuất lúa gạo trong tình hình biến đổi khí hậu từ đó điều chỉnh khung hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tiển của người dân trong những năm kế tiếp. Ngoài ra kết quả của hội thảo còn là nguồn tài liệu quí giá cho các ban ngành đoàn thể, các tổ chức trong và ngoài nước sử dụng để hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế vùng trong tương lai.
 
Tuấn Anh

Phân loại tin: