GRAISEA 2 - Hội Thảo kết nối tiêu thụ và thúc đẩy mô hình sáng kiến cải thiện sinh kế tại Huyện An Minh tỉnh Kiên Giang

 
 
GRAISEA 2 - Hội Thảo kết nối tiêu thụ và thúc đẩy mô hình sáng kiến cải thiện sinh kế tại Huyện An Minh tỉnh Kiên Giang
Thời gian: 13/5/2022
Địa điểm: HTX Thuận Phát (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang)
 
Nhằm xúc tiến hoạt động thúc đẩy liên kết tiêu thụ lúa ổn định và bền vững tại địa bàn huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh tổ chức hội thảo “Kết nối tiêu thụ và thúc đẩy mô hình sáng kiến cải thiện sinh kế”.
 
Thành phần tham dự:
Ban quản lý dự án Graisea 2 (RECERD);
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang;
Đại điện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh;
Đại diện UBND xã Đông Hưng huyện An Minh;
Đại diện công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long;
Ban Quản trị và toàn thể thành viên HTX Tôm cua lúa Thuận Phát.
 
Nội dung:
 
Hội thảo tập trung vào nội dung thúc đẩy liên kết sản xuất lúa hữu cơ giữa Tập Đoàn Tân Long và HTX Thuận Phát cũng như xây dựng kế hoạch triển khai các sáng kiến cải tiến canh tác, sinh kế tại HTX.
Đại diện của Tập Đoàn Tân Long mong muốn xây dựng vùng nguyên liệu 300 ha lúa hữu cơ tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang mà trọng tâm là hình thành liên kết với HTX Thuận Phát vì các tiềm năng sẳn có từ nền tảng sản xuất lúa hữu cơ trước đó của HTX. Bên cạnh đó, Tập Đoàn cũng hi vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND xã Đông Hưng trong việc qui hoạch, lựa chọn vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của Tập Đoàn. Tập Đoàn sẵn sàng thu mua lúa với giá cao, hỗ trợ giám sát thông qua các nhóm quản lý trong suốt quá trình sản xuất hữu cơ nếu nông dân tuân thủ đầy đủ các tiêu chí sản xuất hữu cơ.
 
 
 
 
 
Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
 
Lúa hữu cơ sẽ thu mua với giá hơn 9000 đ/kg lúa tươi với điều kiện đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế. Đây sẽ là cơ hội lớn để thúc đẩy sự chuyển biến trong phương thức canh tác mới của vùng, phù hợp với chiến lược, định hướng của HTX trong việc xây dựng vùng hữu cơ với đa dạng các đối tượng trong hệ thống canh tác và qui hoạch và định hướng của chính quyền địa phương. Dự án Grasea 2 sẽ hỗ trợ tích cực cho các bên để thực hiện kế hoạch xây dựng vùng hữu cơ của địa phương, cũng như gia tăng tiếng nói và vị thế của người nông dân trồng lúa.
Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang cam kết sẽ tham gia với vai trò làm đầu mối giữa Công ty, Dự án Graisea 2 với Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang, Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện An Minh phối hợp giám sát việc thực hiện quy trình sản xuất lúa của hộ nông dân, hỗ trợ Công ty xây dựng, quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất lúa phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và phù hợp với chiến lược phát triển vùng nguyên liệu của Công ty, tạo điều kiện để Công ty tham gia sản xuất liên kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa cho hộ nông dân trong vùng triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhóm thực hiện dự án RECERD triển khai các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh.