CHUỐI SỰ KIỆN THÚC ĐẨY THÚC ĐẨY QUYỀN NĂNG KINH TẾ PHỤ NỮ TRONG DỰ ÁN GRAISEA 2.0 – CHUỐI LÚA GẠO

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 
CHUỐI SỰ KIỆN THÚC ĐẨY ThÚC ĐẨY QUYỀN NĂNG KINH TẾ PHỤ nữ
 TRONG DỰ ÁN GRAISEA 2.0 – CHUỐI LÚA GẠO
 
Dự án “Tăng Cường Bình Đẳng Giới và Đầu Tư Kinh Doanh Nông Nghiệp Có Trách Nhiệm tại Đông Nam Á” (viết tắt là GRAISEA 2) chuỗi lúa gạo, thực hiện tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho người nông dân trong chuỗi giá trị lúa gạo, thông qua việc thúc đẩy chuỗi giá trị bao trùm và các thực hành kinh doanh có trách nhiệm, tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ (Women Economic Empowerment - WEE), và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) của các bên liên quan. Hợp phần WEE được triển khai xuyên suốt và được xem là một trong những can thiệp quan trọng của Dự án.
Nhằm tạo cơ hội cho các tổ nhóm trong vùng dự án, đặc biệt là phụ nữ, đề xuất và thực hiện các sáng kiến sinh kế, các thực hành tốt trong sản xuất và kinh doanh (kinh doanh có trách nhiệm, thích ứng biến đổi khí hậu…), từ đó thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ, tăng tiếng nói, sự tham gia của nữ giới vào trong các quyết định quan trọng của gia đình và xã hội, đồng thời gia tăng cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực xã hội để thúc đẩy bình đẳng giới. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ An Giang và Chi cục trồng trọt Bảo vệ thục vật tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Chuỗi sự kiện Thúc đẩy thúc đẩy quyền năng kinh tế phụ nữ trong dự án GRAISEA 2.0 – chuối lúa gạo”
 
Thời gian sự kiện: Tháng 06/2022 – Tháng 7/2022
Địa điểm: Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ
Hình thức tổ chức: Chuỗi sự kiện bao gồm hàng loạt các hoạt động tạo ra sân chơi nhằm: (1) Tìm kiếm các sáng kiến sinh kế, các thực hành tốt liên quan tới kinh doanh bao trùm, tăng khả năng chống chịu với BĐKH, thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ; (2) Tổ chức các chuyến tham quan học tập tại các mô hình sinh kế thành công tạo cơ hội giao lưu học hỏi và nâng cao năng lực cho các cá nhân và tổ nhóm tham gia hoạt động; (3) Hỗ trợ kỹ thuật phát triển và hoàn thiện các sáng kiến; (4) Tổ chức cuộc thi tranh tài cho các nhóm bảo vệ sáng kiến.
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn – Dự án GRAISEA 2
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ An Giang và OXFAM Việt Nam.
Đơn vị tham gia: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng và An Giang; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện An Minh, An Biên, Hòn Đất, Giang Thành (Kiên Giang), Thạnh Trị (Sóc Trăng), Thoại Sơn, Tri Tôn (An Giang); Hội phụ nữ các huyện Thạnh Trị, Thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), Thoại Sơn, Tri Tôn (An Giang); các tổ nhóm, Hợp tác xã, UBND, trạm khuyến nông, trạm BVTV, Hội phụ nữ các xã có sáng kiến tham gia trong vùng Dự án.
           - Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Điều phối viên Dự án GRAISEA 2.0 – chuỗi lúa gạo
Điện thoai: 0387.008.496    Email: anhnt.recerd@gmail.com
 
 

Phân loại tin: